ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร E-mail : cmpjc@coj.go.th โทรสาร 077-507966


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

การติดตามผลคดี
คำพิพากษา
 1. คำพิพากษา

คำวินิจฉัย
 1. คำวินิจฉัย

คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(ประกัน)
 1. คำร้องขอปล่อยชั่วคราว(ประกัน)

คำสั่งคำร้อง
 1. คำสั่งคำร้อง

ฟุตซอลยุติธรรมชุมพร 2559
ระเบียบการแข่งขัน
 1. ระเบียบการแข่งขัน

ใบสมัคร
 1. ใบสมัคร

ทะเบียนรูปถ่าย
 1. ทะเบียนรูปถ่าย

ใบโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ฟุตซอลยุติธรรมชุมพร 2559
 1. ใบโบว์ชัวร์

ตารางการแข่งขัน
 1. ตารางการแข่งขัน

ประกาศ
  ***
 1. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนเมษายน 2559
 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 3. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 4. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 5. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนมิถุนายน 2559
 6. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

 7. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนมีนาคม 2560
 8. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนมีนาคม 2560

 9. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนพฤศจิกายน2559
 10. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนพฤศจิกายน2559

 11. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 12. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 13. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 14. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

 15. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 16. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนสิงหาคม 2559

 17. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 18. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 19. ประกาศตารางราคาขายขั้นต่ำของพัสดุที่จะขายทอดตลาด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
 20. ประกาศตารางราคาขายขั้นต่ำของพัสดุที่จะขายทอดตลาด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

 21. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนกันยายน2559
 22. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนกันยายน2559

 23. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
 24. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

 25. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนตุลาคม2559
 26. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนตุลาคม2559

 27. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนธันวาคม2559
 28. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนธันวาคม2559

 29. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนมกราคม60
 30. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนมกราคม60

 31. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 32. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 33. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 34. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

คู่มือ
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 2550
 1. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 2550

 2. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ.2553
 3. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ.2553

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)