ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร E-mail : cmpjc@coj.go.th โทรสาร 077-507966

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดโครงการ ค่ายคุณธรรมและบรรพชาสามเณร “เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560” ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดโครงการ ค่ายคุณธรรมและบรรพชาสามเณร “เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560” ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


เอกสารแนบ