ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร E-mail : cmpjc@coj.go.th โทรสาร 077-507966

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินสภาพ และซ่อมแซมเสริมกำลังโครงสร้างอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ