ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร E-mail : cmpjc@coj.go.th โทรสาร 077-507966

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ